Назад| Начало Статии ТЕСТОВЕ НА НИКОТИНОВИ ТЕЧНОСТИ ОТ СЕРТИФИЦИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ CLEAR STREAM ONWARD

ТЕСТОВЕ НА НИКОТИНОВИ ТЕЧНОСТИ ОТ СЕРТИФИЦИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ CLEAR STREAM ONWARD

Нито един от тестовете не се извършва върху животни!

 

Днес ще ви представим лабораторните резултати от тестовете, проведени върху аромат за овкусяване на бази и никотинова течност 10 мл. BOURBON – Ванилия – на италианския производител Flavour Art

 

Изследване на токсичността

Тестваната електронна течност се превръща в пара с помощта на инструмент, който симулира действителното функциониране на електронната цигара (т.нар. Vaping Machine). Резултатът от изпарението е аерозол, който се поставя в контакт с два слоя клетки, които имитират белодробния алвеол. В зависимост от токсичността на аерозола, тестът ще измерва процента на клетките, които не преживяват лечението. Графиката по-долу показва нивото на токсичност на анализираната е-течност ( в зелено) и тази на традиционната цигара (в червено) в двата клетъчни слоя.

  


Праговата стойност е процентът, над който се препоръчва на производителя да преформулира продукта или да го изтегли от пазара. Половината от клетките умират, когато са поставени в контакт със съединение с 50% токсичност.

Белодробният епител е тъкан, съставена от клетки, които са специализирани да предпазват и да позволяват обмен на газ. Белодробният епител е частта на алвеола, която е в контакт с въздуха.

Съдовият ендотел е тъкан, съставена от клетки, които са специализирани да бъдат правилното покриване на кръвоносните и лимфните съдове. На белодробно ниво представлява частта от алвеола, която е в контакт с кръвта.


Стойностите могат да приемат три различни значения:

ЗЕЛЕНО: не са наблюдавани значими токсични ефекти.

ОРАНЖЕВО: резултатите от статистическия анализ са значителни, но под праговата стойност: препоръчва се само случайна употреба.

ЧЕРВЕНО: праговата стойност е превишена, препоръчително е да спрете използването на продукта и се препоръчва компанията да изтегли електронната течност от производството.

 


Изпитване за електрическа устойчивост

Клетките, които имитират белодробния алвеол, са изключително сходни с тези, които всъщност присъстват в човешкото тяло, които са здраво свързани помежду си. Това означава, че има пълна адхезия между клетките и така може да се наблюдава максимална устойчивост на преминаване на електрически импулс. В зависимост от токсичността на е-течността, клетъчната адхезия може да намалее, причинявайки загубата на контакт между клетките. Тестът оценява пропускливостта на клетките към преминаването на електроенергията: колкото е по-високо нивото на пропускливост на електричество (по-малко от 400 Ohm устойчивост), толкова по-голямо ще бъде клетъчното увреждане и следователно токсичният ефект на е-течността. Максималните стойности на съпротивлението (по-високи от 400 Ohm) съответстват на здравите клетки с отлично прилепване.

 

Оценка на риска от възпаление

Тестваната електронна течност се превръща в пара с помощта на инструмент, който симулира действителното функциониране на електронната цигара (т.нар. Машина Vape). Резултатът от изпарението е аерозол, който се поставя в контакт с два слоя клетки, които имитират белодробния алвеол. Когато са в контакт с токсични вещества, клетките се защитават чрез възпалителен процес, който произвежда възпалителни медиатори. Тестът количествено определя количеството на възпалителните медиатори, освободени от клетките, за да се оцени токсичността на е-течността. Графиката по-долу показва сравнение между електронната течност и традиционната цигара.

 

Праговата стойност е процентът, над който се препоръчва на производителя да преформулира продукта или да го изтегли от пазара. Половината от клетките умират, когато са поставени в контакт със съединение с 50% токсичност.
Белодробният епител е тъкан, съставена от клетки, които са специализирани да предпазват и да позволяват обмен на газ. Белодробният епител е частта на алвеола, която е в контакт с въздуха.
Съдовият ендотел е тъкан, съставена от клетки, които са специализирани да бъдат правилното покриване на кръвоносните и лимфните съдове. На белодробно ниво представлява частта от алвеола, която е в контакт с кръвта.

Стойностите могат да приемат три различни значения:

ЗЕЛЕН: не са наблюдавани значими токсични ефекти.
OРАНЖЕВ: резултатите от статистическия анализ са значителни, но под праговата стойност: препоръчва се само случайна употреба.
ЧЕРВЕН: праговата стойност е превишена, препоръчително е да спрете използването на продукта и се препоръчва компанията да изтегли електронната течност от производството.

РЕЗУЛТАТИ:

 

Коментари

Проверка на възрастта

Тези продукти се продават само на хора над 18 годинишна възраст. Ако не сте навършили годините, моля не влизайте в сайта.

Нямам навършени 18 години Имам навършени 18 години